Länkar till det förflutna

Smyckeskonstnärer visar gediget hantverkskunnande

Många konstnärer arbetar så långsamt och metodiskt för att nå sitt mål, att man tror dem vara etablerade sedan länge. Hedvig Westermark hör dit.

Av och till har man sett hennes fina arbeten och blir därför förvånad när hon nu har debututställning på Nutida Svenskt Silver. "Tecken" kallar hon den. Det är inte särskilt många smycken hon visar, men intrycket är starkt. Materialen är blandade. Guld och silver dominerar på intet sätt, mässing, koppar, järn, aluminium är lika naturliga material för henne. En serie kryss (dvs grekiska kors ställda på kant) bildar tillsammans en kvadrat, vars rika variationer gör var och en till en särpräglad individ. En enkel brosch av stor skönhet i rent silver eller ärgad mässing, oxiderad koppar etc. Hennes förmåga att ta fram nyanserna är stor. En serie kedjor i eloxerad aluminium känns redan klassiska. Stora lätta organiska länkar nitas samman till långa band i en färgskala från sotsvart till vitt över bruna och gröna toner. Litet bladguld glimmar till här och var. Hedvig Westermark länkar sig till den rad av unga smyckeskonstnärer som gjort att Sverige i dag på detta område kan mäta sig internationellt.

- Åke Livstedt, Svenska Dagbladet 1993