Subtilt!

...djärvt var mötet i Michael Hammas ringar - rostat järn och varmt gult guld konfronterades mot en brilliant. Den slipade udden riktades inåt mot fingret. Subtilt!

- Kerstin Wickman, FORM, 1995