Gammalt blir som nytt....

En gammal, älskad brosch, svårburen men med högt affektionsvärde ska bli en ring i silver och guld. Insidan blir svartoxiderad så att broschen tydligt framträder.